การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
image

     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล     
     ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้     

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q & A
9. Social Network
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน     

การดำเนินงาน

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การให้บริการ

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การจัดซื้อจัดจ้าง     

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส     

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     กลับด้านบน     

     ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต     
     ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้     

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต     

นโยบาย No Gift Policy

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส     

มาตรการสร้างเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


     กลับด้านบน     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้