การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
image
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
O1 : โครงสร้าง
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A (ติดต่อสอบถามได้สะดวกที่กล่องแชทมุมขวาล่างของเว็บไซต์โรงเรียน)
O9 : Social Network (Facebook Fan Page)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E–Service

​  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

​  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งได้ทางกล่องแชทมุมขวาล่างของเว็บไซต์โรงเรียน)
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางกล่องแชทมุมขวาล่างของเว็บไซต์โรงเรียน)
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้