โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ : 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

หมายเลขโทรศัพท์ 
ประชาสัมพันธ์ 0-7431-1006 
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-7432-1787
การเงิน 0-7431-2598
ทะเบียนวัดผล 0-7444-0147
โครงการวิทย์-คณิต 0-7431-5582
หอสมุดติณสูลานนท์ 0-7431-3402
โทรสารสำนักงานผู้อำนวยการ 0-7432-6107
โทรสารหอสมุดติณสูลานนท์ 0-7431-3175

E-mail : ส่งเอกสารทางราชการได้ที่ mvskschool@gmail.com

Website : www.mvsk.ac.th

Facebook : www.facebook.com/mahavajiravudhschool

Youtube : www.youtube.com/user/morvorclub/

image