แจ้งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-10-22  |  1733 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แจ้งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   แจ้งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ดังนี้
1. ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 เข้าดูที่นี่
2. ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าดูที่นี่

วิธีการเข้าดูผลการเรียน