4 เอกสารสำคัญที่นักเรียนต้องรู้ เรื่อง การวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Last updated: 2021-09-14  |  576 จำนวนผู้เข้าชม  | 

4 เอกสารสำคัญที่นักเรียนต้องรู้ เรื่อง การวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   4 เอกสารสำคัญที่นักเรียนต้องรู้ เรื่อง การวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

1  ประกาศแจ้งแนวทางการวัดผลประเมินผล https://drive.google.com/file/d/1hB-ofBBru3356BHyUiGIV3c6VV-6JYsK/view?usp=sharing

2 ตารางวัดผลและประเมินผลปลายภาค https://drive.google.com/file/d/1Bgh2Z0EYzK0dHuejjPv8Aup4gDyfHYxB/view?usp=sharing

3 การกำหนดคะแนนปลายภาคและรูปแบบวิธีการวัดประเมินผล https://drive.google.com/file/d/1OWY1GMKFyp5yr-KDqxPWRBhwkyhNbXgv/view?usp=sharing

4 ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล https://drive.google.com/file/d/1l43syS2FvJD0Hix4CKnDn_tkTlty9Nn5/view?usp=sharing