ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร SMA และ EGL Fly high

Last updated: Dec 18, 2019  |  14899 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร SMA และ EGL Fly high

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "เพชร SMA มหาวชิราวุธ" และ "EGL Fly high" โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562  

โครงการ "เพชร SMA มหาวชิราวุธ"   ป.6 อ่านที่นี่  l  ม.3 อ่านที่นี่

โครงการ "EGL Fly High"   ป.6 อ่านที่นี่  l  ม.3 อ่านที่นี่