ม.4 ประเภทศักยภาพ (ม.3 เดิม)   
เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เท่านั้น 

   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทศักยภาพ    อ่านที่นี่  
   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โดยพิจารณาตามศักยภาพ (ม.3 เดิม)    อ่านที่นี่  
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทศักยภาพ (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2567    อ่านที่นี่  

    ห้องเรียนพิเศษ  ม.1 และ ม.4      

  ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรอง  อ่านที่นี่
.........................................................................................

  ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรอง  อ่านที่นี่
.........................................................................................

  ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
  ม.1  อ่านที่นี่

  ม.4  อ่านที่นี่

.........................................................................................
  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว 
    ม.4    
 
  LP (นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์) อ่านที่นี่    
.........................................................................................

  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 8 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.4    
 
  CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่    
.........................................................................................

  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 7 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.4    
 
  CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่    
.........................................................................................
  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 6 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.4    
 
  CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่    
.........................................................................................
  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 5 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.4    
 
  CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่   
 
  EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
.........................................................................................
  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 4 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.4    
 
  CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่   
 
  EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
.........................................................................................
  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 3 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.4    
 
  CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่   
 
  EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
.........................................................................................

  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง รอบ 2 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.1    
   EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
    ม.4    
 
  SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่   
 
  EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
.........................................................................................

  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัว
    ม.1    
 
  SMTE และ SMA (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่  
 
 EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
    ม.4    
 
  SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่   
 
  EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
   LP (นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์)  อ่านที่นี่   
.........................................................................................

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 
    ม.1    
 
  SMTE และ SMA (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่  
 
 EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
 
 MP (ดนตรี)  อ่านที่นี่  
    ม.4    
 
  SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP (กลุ่มวิทย์)  อ่านที่นี่   
 
  EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
 
  MP (ดนตรี)  อ่านที่นี่   
 
  LP (นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์)  อ่านที่นี่   
.........................................................................................

ประกาศ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ 
    ม.1    
   SMTE และ SMA  อ่านที่นี่   
   EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
   MP (ดนตรี)  อ่านที่นี่   
    ม.4    
   SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP  อ่านที่นี่   
   EGL (ภาษาอังกฤษ)  อ่านที่นี่   
   MP (ดนตรี)  อ่านที่นี่   
   LP (นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์)  อ่านที่นี่   

    ทำความรู้จักกับ 7 ห้องเรียนพิเศษ   อ่านที่นี่    

    ห้องเรียนทั่วไป      

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง)  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  อ่านที่นี่

.........................................................................

  
ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง)  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และแนวการเรียนภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ อ่านที่นี่

.........................................................................

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง) ในเขตพื้นที่บริการ (รอบ 7) อ่านที่นี่

.......................................................................
  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง) ในเขตพื้นที่บริการ (รอบ 6) อ่านที่นี่

.......................................................................
  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง) ในเขตพื้นที่บริการ  อ่านที่นี่

.......................................................................

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง) ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ  อ่านที่นี่

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  และ ม.4 ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง) 
   ม.1  ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ  อ่านที่นี่
   ม.4  ประเภทแนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  อ่านที่นี่

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง)  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และแนวการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  อ่านที่นี่

  ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป 
  ม.1  อ่านที่นี่
  ม.4  อ่านที่นี่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน กดดูรายละเอียดได้จากภาพด้านล่าง

................................................................

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง)
  ม.1  นอกเขตพื้นที่บริการ รอบ 2 อ่านที่นี่
  ม.4  อ่านที่นี่ 

  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภททั่วไป (ประเภทสำรอง)
  นอกเขตพื้นที่บริการ อ่านที่นี่
  ในเขตพื้นที่บริการ อ่านที่นี่ 

  สำหรับนักเรียนที่พลาดในการสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ม.1 และ ม.4 
ตามภาพ QR code หรือกดที่นี่ http://gg.gg/student67m1
ภายในวันนี้ถึง 2 เมษายน 2567 

 .............................................................

  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป
    ม.1    
  ในเขตพื้นที่บริการ 
 อ่านที่นี่    
  นอกเขตพื้นที่บริการ  อ่านที่นี่    
  ความสามารถพิเศษ  อ่านที่นี่
  เงื่อนไขพิเศษ  อ่านที่นี่
    ม.4    
  ศักยภาพ  อ่านที่นี่

  สอบคัดเลือก  อ่านที่นี่
  ความสามารถพิเศษ  อ่านที่นี่
  เงื่อนไขพิเศษ  อ่านที่นี่

.............................................................

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติม
  ม.1  อ่านที่นี่    

  ม.4  อ่านที่นี่    

  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
  ม.1  อ่านที่นี่    

  ม.4  อ่านที่นี่    

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป 
    ม.1    
  ในเขตพื้นที่บริการ  อ่านที่นี่    
  นอกเขตพื้นที่บริการ  อ่านที่นี่    

    ม.4    
  ประเภทศักยภาพ  อ่านที่นี่
  ประเภทสอบคัดเลือก  อ่านที่นี่


  รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และ ด้านคณิตศาสตร์ ฉบับปรับกำหนดการและสถานที่ 
ด้านวิทยาศาสตร์       อ่านที่นี่    
ด้านคณิตศาสตร์       อ่านที่นี่    


  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษชั้น ม.1 ด้านนาฏศิลป์ไทย เพิ่มเติม     อ่านที่นี่    

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 
ม.1      อ่านที่นี่    
ม.4 
    อ่านที่นี่    

  ประกาศ รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ทุกประเภท ทุกแนวการเรียน    อ่านที่นี่    
หมายเหตุ เอกสารประกาศมีรายละเอียดหลักเกณฑ์หลายหน้า ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านโดยละเอียดเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน


   ประเภทสอบคัดเลือก   
   สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.mvsk-admission.com ตั้งแต่วันที่ 9-13 มี.ค.67

   ประเภทความสามารถพิเศษ   
   สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.mvsk-admission.com ตั้งแต่วันที่ 9-10 มี.ค.67

   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ   
   สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.mvsk-admission.com ตั้งแต่วันที่ 9-13 มี.ค.67 และยื่นคำร้องที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มี.ค.67 
   อ่านขั้นตอนการสมัครเงื่อนไขพิเศษ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้อง   กดที่นี่  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้