เข้าระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรม

Last updated: 2021-06-15  |  6686 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เข้าระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรม

  เข้าระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมตามกำหนดการ กดที่นี่ http://student.thai-hub.com/site/loginอ่านประกาศที่นี่ 

   กำหนดการลงทะเบียน
16 มิถุนายน 2564 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน (ม.1 และ ม.2) เวลา 16.00 - 20.00 น. (เลือกเฉพาะ ม.1 และ ม.2 ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ SMA EGL และ MP ไม่ต้องเลือก)
17 มิถุนายน 2564 เลือกกิจกรรมชุมนุม (ม.1 - ม.6) เวลา 13.00 - 20.00 น.
18 มิถุนายน 2564 เลือกกิจกรรมเครื่องแบบ (ม.1) เวลา 16.00 - 20.00 น.