ประกาศการรับหนังสือเรียนของนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และ ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

Last updated: 2021-05-28  |  838 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศการรับหนังสือเรียนของนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และ ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

  ประกาศการรับหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
ม.1 ห้องเรียนพิเศษ รับหนังสือวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียดที่นี่ 
ม.4 ห้องเรียนพิเศษ รับหนังสือวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียดที่นี่ 
ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 รับหนังสือวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  อ่านประกาศที่นี่