เอกสารรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และ Mind Map

Last updated: 2020-12-21  |  891 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกสารรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และ Mind Map

ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และ Mind Map


รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โหลดที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1pkqkcYJ3aIF-RFo1moXqwCwX6HZQ2gzX?usp=sharing

Mind Map โหลดที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1l9csdeoi1ueqvUqmU6jgfH7su4t8PCrv?usp=sharing

โหลดทั้งหมดในครั้งเดียว (โหลดไฟล์เสร็จแล้วต้องแตกไฟล์ Zip ก่อนจะพบแฟ้มเอกสารทั้งหมด) โหลดที่นี่ https://drive.google.com/file/d/16qKYOM9chIyHJYybNYPyhFK7DuymZhF6/view?usp=sharingp