ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา

Last updated: 2020-11-04  |  910 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาดังกล่าว โดยสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ห้อง 321 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกำหนดสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2563