โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3

Last updated: 2020-09-01  |  1264 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3

  แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเปิดระบบให้นักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2563

  โหลดใบ Pay-in ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้  

  ห้องเรียนปกติ โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1hS_E-dOsebpEstgmDvh16FbSLjXpYO8Z?usp=sharing

  ห้องเรียนพิเศษ SMA โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1CHGNAtWZev23UHefChHE1IIxHd-vHZ9W?usp=sharing 

  ห้องเรียนพิเศษ EGL โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1Q06BK-KrJZxI95f8ZsxlMe3col-khO5o?usp=sharing

  ห้องเรียนดนตรี โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1rlCd8i8ZyEjaSp23dQwQ0Br-7VA8R176?usp=sharing

  เมื่อโหลดและพริ้นต์ใบ Pay-in แล้ว ก็นำไปจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
โดยสามารถจ่ายครั้งเดียวเต็มจำนวน (จ่าย 2 งวด ในครั้งเดียว) หรือ จ่ายงวดที่ยังคงค้างอยู่

หมายเหตุ นักเรียนที่ค้างจ่ายเงินบำรุงการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ติดต่อฝ่ายการเงินของโรงเรียน ห้องการเงิน อาคารเรียน 1