รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

Last updated: 2020-08-15  |  886 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โหลดเอกสารที่นี่
ขอให้นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาทุกคน จ่ายเงินค่าประกันชีวิต คนละ 180 บาทได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียน 1 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563