โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2

Last updated: 2020-07-30  |  3865 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2

  แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจะเปิดระบบให้นักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2563

  โหลดใบ Pay-in ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้  

  ห้องเรียนปกติ โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/15lRVEKwy8nujeOvDeHEBji-evat0OhMm?usp=sharing

  ห้องเรียนพิเศษ SMA โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/18mrGfKNrQWnKNX7AjO-D6JZfQmMoaaL9?usp=sharing

  ห้องเรียนพิเศษ EGL โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1p3Et13LlgHpHAloXMZ_KtG6d1GL3OCTH?usp=sharing

  ห้องเรียนดนตรี โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1i869R4ddtjsiN0ZIc_jttj9tDqKn-Jx7?usp=sharing

  เมื่อโหลดและพริ้นต์ใบ Pay-in แล้ว ก็นำไปจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
โดยสามารถจ่ายครั้งเดียวเต็มจำนวน (จ่าย 2 งวด ในครั้งเดียว)
หรือ จ่ายงวดที่ 1 ที่ยังคงค้างอยู่ หรือ จ่ายเฉพาะงวดที่ 2 หากจ่ายงวดที่ 1 ไปแล้ว

หมายเหตุ นักเรียนที่ค้างจ่ายเงินบำรุงการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ติดต่อฝ่ายการเงินของโรงเรียน ห้องการเงิน อาคารเรียน 1