ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Last updated: Mar 25, 2020  |  2464 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียน เรื่องแนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียดที่นี่ 

แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 โหลดที่นี่

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ โหลดที่นี่

แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา โหลดที่นี่