ประกาศไปยังนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560-2562

Last updated: 2020-03-19  |  1802 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศไปยังนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560-2562

ประกาศไปยังนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560-2562

▶ นักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560-2562 สามารถพิมพ์ใบ Pay-in โหลดใบ Pay-in ได้ที่นี่ (ขอให้ตรวจสอบภาคเรียนและห้องเรียนของตนเองให้ถูกต้องของพิมพ์) โดยระบบจะเปิดให้ชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563
▶ นำใบ Pay-in ที่ชำระเงินแล้ว มาส่งได้ที่ห้องการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงบประมาณ อาคารเรียน 1 ห้อง 115