ประกาศ เรื่อง การรับย้ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

Last updated: Mar 14, 2020  |  1515 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับย้ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง การรับย้ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563