ประกาศ เรื่อง การรับย้ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

Last updated: 2020-03-14  |  2208 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง การรับย้ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง การรับย้ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563