ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Last updated: 2020-03-10  |  1678 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
อ่านรายละเอียดที่นี่

และขอให้นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินระดมทุนของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ติดต่อห้องการเงิน อาคารเรียน 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2563
นักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกภาคเรียนระบบเปิดให้ชำระได้ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2563 โดยรับใบชำระเงินได้ที่ห้องการเงิน อาคารเรียน 1