ประกาศ เรื่อง เชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" และ "EGL Fly High" ประจำปี 2562

Last updated: 2019-11-18  |  12169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" และ "EGL Fly High" ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" และ "EGL Fly High" ประจำปี 2562  

โครงการ "เพชร SMA มหาวชิราวุธ" > ป.6 อ่านที่นี่ l ม.3 อ่านที่นี่

โครงการ "EGL Fly High" > ป.6 อ่านที่นี่ l ม.3 อ่านที่นี่