ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา

Last updated: 2019-11-15  |  5245 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2562
นำใบ Pay-in ที่ชำระเงินแล้ว มาส่งได้ที่ห้องการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงบประมาณ  ห้อง 115 

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ห้องเรียนปกติ > ที่นี่
EGL ม.ต้น ห้อง 11 > ที่นี่
EGL ม.ปลาย ห้อง 15 > ที่นี่
SMA ม.ต้น ห้อง 12-14 > ที่นี่
SMA ม.ปลาย ห้อง 8-10 > ที่นี่