ประกาศ เรื่อง การขอยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

Last updated: 2019-11-15  |  3129 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง การขอยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การขอยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562  

ให้นักเรียนที่มีความประสงค์ขอยกเว้นเงินระดมทุน เขียนและส่งแบบคำร้องขอยกเว้นเงินระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่ 11-20 พฤศจิกายน 2562 โดยยื่นแบบคำร้องได้ที่งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในวันเวลาราชการ
อ่านรายละเอียดประกาศ > ที่นี่