ขอเชิญร่วมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) 1 – 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ

Last updated: 20 ส.ค. 2562  |  2468 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญร่วมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) 1 – 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ

มาเรียนศิลปะกับศิลปินแห่งชาติกันไม๊ ?
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ขอแจ้งข่าวใหญ่และข่าวด่วน ไปยังครูและนักเรียนในจังหวัดสงขลาและภาคใต้
ถ้ารักในงานศิลปะ ไม่ว่าจะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ภาพถ่าย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ การขับร้อง หรือนาฏศิลป์" ห้ามพลาด !
โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ

(ศิลปินแห่งชาติสัญจร) จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

โอกาสที่จะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานงานศิลป์กับท่านศิลปินแห่งชาติ ที่ยกทัพมาสอนให้ถึงบ้านเรา ทั้งสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง รวม 11 ฐาน
รับสมัครด่วนที่สุด รับทั้งคุณครู และ นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พลาดแล้วจะเสียใจ

ฐานศิลปะ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะสู่บุคลากรทางการศึกษา ครู-อาจารย์ศิลปะ ทั้งระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ห้ามพลาด วิทยากรโดย
1. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ฐานศิลปะ 2 เทคนิคจิตรกรรม วิทยากรโดย
1. นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
2. นายวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ฐานศิลปะ 3 เทคนิคภาพพิมพ์ วิทยากรโดย
1. นายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
2. นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ฐานศิลปะ 4 เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม วิทยากรโดย
1. นายศราวุธ ดวงจ าปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
2. นายชิโนรส รุ่งสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฐานศิลปะ 5 เทคนิคประติมากรรม วิทยากรโดย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
2. นางพรพิไล สิทธิรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฐานศิลปะ 6 เทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยากรโดย
1. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม
ฐานศิลปะ 7 เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ วิทยากรโดย
1. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
2. นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฐานศิลปะ 8 การสร้างสรรค์เรื่องสั้น วิทยากรโดย
1. นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
2. นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
3. นายจ าลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
4. นายมกุฏ อรดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ฐานศิลปะ 9 การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ วิทยากรโดย
1. นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
2. นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ฐานศิลปะ 10 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง – เพลงไทยสากล) วิทยากรโดย
1. นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
2. นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
3. นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ฐานศิลปะ 11 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) วิทยากรโดย
1. นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สนใจอ่านรายละเอียดกำหนดการที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1fFQNoqu7uHFXU-k9BVVLljtNUN3_eDNq

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ แบบไม่ได้ระบุว่าเรียนใคร สามารถนำไประบุชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนของท่านได้ด้วยตนเองเลยครับ โหลดที่นี่ครับ https://drive.google.com/open?id=1q_8BmWJqHgdelmrLjnzp3Cqga01cpWSC

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการโหลดที่นี่
ไฟล์ pdf >> https://drive.google.com/open?id=1Jsp2DDBu4eLx9Sr4r8RMF5FZOinNfaMX
ไฟล์ word >> https://drive.google.com/open?id=1MBtZmukNQdj_XhfJQc-yzOZbmlfigBFbnV8mcTYQTbM

สนใจสมัครปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาวน์โหลดหนังสือเชิญแล้วระบุผู้อำนวยการของเรียนท่านในหนังสือเชิญ จากนั้นนำหนังสือไปส่งยังงานธุรการ หรือจะรอหนังสือจะเขตพื้นที่สพม.16 สพป.1 2 และ 3 แจ้งไปยังโรงเรียน แต่อาจใช้เวลาหลายวัน (โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ก็มาร่วมได้นะครับ แต่อาจไม่มีหนังสือเชิญจากเขตพื้นที่ ให้ใช้วิธีการดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรบุหน่วยงานของท่านได้เลยครับ)
2. ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
3. กรอกแบบตอบรับ (หากจะส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ฐาน ให้กรอกรายชื่อแยก 1 ใบ 1 ฐานนะครับ เช่น จะส่งเข้าร่วม 5 ฐาน ก็แยกรายชื่อนักเรียนกรอกในแบบตอบรับ 5 ใบ พร้อมระบุฐานให้ชัดเจน)
รับไม่จำกัดจำนวน จนกว่าจะเต็ม
4. ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร 074-317619 (คุณชนัญญา, คุณสุวารี)
หรือทางอีเมล fineart@tsu.ac.th

หมายเหตุ สำหรับหนังสือเชิญไปยังโรงเรียนต่างๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ในระหว่างนี้สามารถส่งแบบตอบรับไปยังผู้จัดได้เลย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสุดพิเศษนี้)

ช่วยกันส่งข่าวไปยังครูและนักเรียนทั่วสงขลาและภาคใต้ด้วยนะครับ โอกาสพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้