เปิดเรียนในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามปกติ และจะหยุดเรียนในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

Last updated: 2019-06-03  |  1370 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดเรียนในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามปกติ และจะหยุดเรียนในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ตามประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 และจากประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การให้หยุดราชการ เนื่องในวันอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จึงเปิดเรียนในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามปกติ และจะหยุดเรียนในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562