เปิดเรียนในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามปกติ และจะหยุดเรียนในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

Last updated: Jun 3, 2019  |  1052 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามปกติ และจะหยุดเรียนในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ตามประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 และจากประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การให้หยุดราชการ เนื่องในวันอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จึงเปิดเรียนในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามปกติ และจะหยุดเรียนในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562