ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ (เฉพาะนักเรียนกลุ่มสนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Last updated: May 31, 2019  |  3625 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ (เฉพาะนักเรียนกลุ่มสนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ (เฉพาะนักเรียนกลุ่มสนใจ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ลงทะเบียนที่นี่
เปิดระบบวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 18.00 น. ปิดระบบวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 23.59 น.