เลือกวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Last updated: May 19, 2019  |  6680 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติการเลือกวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนอ่านแนวการปฏิบัติด้านล่างก่อนเลือกวิชาเพิ่มเติม

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 19.00 น.
ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 23.59 น.
 เข้าสู่ระบบที่นี่