ประกาศ เรื่อง การซื้อกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 2,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Last updated: Feb 14, 2019  |  583 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง การซื้อกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 2,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ เรื่อง การซื้อกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 2,500 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
อ่านประกาศ  กดที่นี่
อ่านเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  กดที่นี่