ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนรางวัล โครงการ ม.ว. Pretest 2561

Last updated: Jan 21, 2019  |  2252 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนรางวัล โครงการ ม.ว. Pretest 2561

ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่ มว.Pretest ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561 มารับเกียรติบัตรและทุนรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องร่มเมา อาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา >> อ่านประกาศ