ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 จากทุกโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" หรือ กิจกรรมโครงการ "EGL Fly High"

Last updated: Oct 31, 2018  |  9787 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 จากทุกโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" หรือ กิจกรรมโครงการ "EGL Fly High"

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 จากทุกโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ

ที่มีความสนใจในวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา"
สนใจอ่านรายละเอียด ป.6 > อ่านที่นี่  ม.3 > อ่านที่นี่

หรือมีความสนใจในภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "EGL Fly High" สนใจอ่านรายละเอียด ป.6 > อ่านที่นี่  ม.3 > อ่านที่นี่

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่นี่ www.mvskschool.com
เปิดระบบแล้ววันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2561