ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 จากทุกโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" หรือ กิจกรรมโครงการ "EGL Fly High"

Last updated: 2018-10-31  |  10308 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 จากทุกโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA" หรือ กิจกรรมโครงการ "EGL Fly High"

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 จากทุกโรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ

ที่มีความสนใจในวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เพชร SMA มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา"
สนใจอ่านรายละเอียด ป.6 > อ่านที่นี่  ม.3 > อ่านที่นี่

หรือมีความสนใจในภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "EGL Fly High" สนใจอ่านรายละเอียด ป.6 > อ่านที่นี่  ม.3 > อ่านที่นี่

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่นี่ www.mvskschool.com
เปิดระบบแล้ววันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2561