แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 สนามแข่ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 5 - 7 กันยายน 2561

Last updated: Oct 31, 2018  |  2147 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพม.16 สนามแข่ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  5 - 7 กันยายน 2561

แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 สนามแข่ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 5 - 7 กันยายน 2561