เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

Last updated: Oct 31, 2018  |  880 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 


หนังสือขออนุญาผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์2561 > อ่านที่นี่

แบบบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 > อ่านที่นี่