เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

Last updated: 2018-10-31  |  1119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 


หนังสือขออนุญาผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์2561 > อ่านที่นี่

แบบบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 > อ่านที่นี่