ขอเชิญประกวดราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังอาคารเรียน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last updated: 2021-08-03  |  620 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญประกวดราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังอาคารเรียน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังอาคารเรียน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดที่นี่