ขอเชิญประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารหอประชุมและโรงอาหารอาคาร SMA

Last updated: 2021-04-19  |  462 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารหอประชุมและโรงอาหารอาคาร SMA

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อาคารหอประชุ
มและโรงอาหารอาคาร SMA อ่านรายละเอียดที่นี่
รายการก่อสร้างอาคาร อ่านรายละเอียดที่นี่
แบบแปลน อ่านรายละเอียดที่นี่