ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Last updated: 2021-02-07  |  706 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป อาคารเรียน 1
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  โหลดเอกสารที่นี่