ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last updated: 2020-06-10  |  864 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดที่นี่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โหลดที่นี่
ร่างขอบเขตงาน TOR โหลดที่นี่
รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โหลดที่นี่
การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาการทำงาน โหลดที่นี่
แบบ ปร.4 โหลดที่นี่
แบบ ปร.5 และ 6 โหลดที่นี่
ภาพอาคารที่ต้องรื้อถอน โหลดที่นี่