บทคัดย่อ : การพัฒนาความสามารถการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผู้วิจัย ครูชนินาถ คงเกลี้ยง)

Last updated: 11 ก.ย. 2564  |  531 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทคัดย่อ : การพัฒนาความสามารถการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผู้วิจัย ครูชนินาถ คงเกลี้ยง)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

บทคัดย่อ : การพัฒนาความสามารถการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย ครูชนินาถ คงเกลี้ยง
อ่านบทคัดย่อที่นี่