ม.ว.Open House Online : EP4 ชมได้แล้ววันนี้

Last updated: 2021-02-27  |  10044 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ม.ว.Open House Online : EP4 ชมได้แล้ววันนี้

  
ม.ว.Open House Online 
รู้จักกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และข้อมูลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 
ผ่านการชม VDO "สะดวก ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 และเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลา"
 

EP1  แนะนำประวัติโรงเรียน  เข้าชมกดที่นี่  
EP5 พาชมโครงการห้องเรียนพิเศษ SMA
EP6 พาชมโครงการห้องเรียนดนตรี
EP7 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
EP8 แนะนำกิจกรรมเด่น
EP9 - EP11 พาชมแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
EP12 พาชมหอสมุดติณสูลานนท์ และหอประชุมเปรมฯ
EP13 ข้อควรปฏิบัติในการสอบแบบ New Normal
EP14 การประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

      EP1      
 
 
 

      EP2       

 

      EP3        

 

       EP4       

 

 

      EP5  เร็ว ๆ นี้