รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Update ประเภททั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ !

Last updated: 2021-04-13  |  41623 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Update ประเภททั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ !

    ข่าวใหม่   
ประกาศ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป  
อ่านวิธีการรับสมัคร เอกสารหลักฐาน จำนวนการรับ กำหนดการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ       อ่านประกาศที่นี่ 
........................................................................................................................
หากสนใจประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกรีฑา ฟุตบอล นาฏศิลป์ ดนตรีสากล วาดภาพ ดอกไม้-ใบตอง และโนรา
โปรดอ่านประกาศนี้เพิ่มเติม       อ่านประกาศที่นี่ 
และขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสอบเข้าประเภทความสามารถพิเศษชมวิดีโอสัมภาษณ์ครูผู้ดูแลนักเรียนโดยตรงในรายการ ม.ว. Open House Online EP 11 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทความสามารถพิเศษ


ชมวิดีโอสัมภาษณ์เฉพาะด้าน

คหกรรม (ดอกไม้-ใบตอง) กดที่นี่ https://youtu.be/gdepK8ZlD64?t=31

นาฏศิลป์ กดที่นี่ https://youtu.be/gdepK8ZlD64?t=445

ดนตรีสากล กดที่นี่ https://youtu.be/gdepK8ZlD64?t=731

กีฬา (ฟุตบอลและกรีฑา) กดที่นี่ https://youtu.be/gdepK8ZlD64?t=951

การแสดงพื้นบ้านโนรา กดที่นี่ https://youtu.be/gdepK8ZlD64?t=1232

ทัศนศิลป์ (วาดภาพ) กดที่นี่ https://youtu.be/gdepK8ZlD64?t=1469

........................................................................................................................

หากสนใจประเภทเงื่อนไขพิเศษ
อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษโปรดอ่านประกาศนี้เพิ่มเติม     
  อ่านประกาศที่นี่ 
........................................................................................................................

   การรับนักเรียนทุกประเภทไม่รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าเรียน หากมีการแอบอ้างกระทำการดังกล่าวถือเป็นการทำผิดต่อระเบียบ หากพบเบาะแสการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อแลกสิทธิ์เข้าเรียน
โปรดแจ้ง ผู้อำนวยการวัฒนา ถนอมศักดิ์ โทร. 065-914-5351
........................................................................................................................

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ 
   โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
SMA ม.1 อ่านประกาศที่นี่  l  SMA ม.4 อ่านประกาศที่นี่   
   โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (EGL) 
EGL ม.1 อ่านประกาศที่นี่  l  EGL ม.4 อ่านประกาศที่นี่   
   ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี (MP)
MP ม.1 อ่านประกาศที่นี่  l  MP ม.4 อ่านประกาศที่นี่   
.................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA) อ่านประกาศที่นี่
  โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (EGL) อ่านประกาศที่นี่
  ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนดนตรี (MP) อ่านประกาศที่นี่ 

....................................................................................................................

  ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยพิจารณาตามศักยภาพ
(ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ)
 
 อ่านประกาศ 
ที่นี่

...........................................................................................................

 

..........................................................................................................................