ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา

Last updated: Nov 4, 2020  |  199 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาดังกล่าว โดยสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ห้อง 321 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกำหนดสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2563