รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับสมัครสอบ (กดที่ภาพเพื่อขยาย)
 

   รอบห้องเรียนทั่วไป   

   ด่วน      ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566   
  กดที่นี่
ให้นักเรียนไปรายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ    


  ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภททั่วไป    ประเภทสำรองรอบ 2  
  กดที่นี่ 

การเลือกภาษาที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ขอให้รีบดำเนินการเลือกภาษาที่ 2 ระบบเปิดให้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (2 เมษายน 2566)   หลัง 16.00 น. วันนี้ถ้านักเรียนไม่เลือกภาษาที่ 2 ทางโรงเรียนจะจัดกลุ่มให้ เข้าระบบเลือกกดที่นี่

  ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป      กดที่นี่

   ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป     กดที่นี่

   ขอให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ   
 ต่อการดำเนินการรับรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา กดที่นี่ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

   ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป  ประเภทสำรอง  
ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ กดที่นี่     
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ กดที่นี่
ม.4 กดที่นี่

   ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2566 สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ที่มอบตัวในวันที่ 1-2 เม.ย.66      กดภาพด้านล่างเพื่อขยาย

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ     ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 

   ม.1   

ในเขตพื้นที่บริการ กดที่นี่ 

นอกเขตพื้นที่บริการ กดที่นี่

ความสามารถพิเศษ กดที่นี่

เงื่อนไขพิเศษ กดที่นี่

   ม.4   

ประเภททั่วไป กดที่นี่ 

ศักยภาพ กดที่นี่

ความสามารถพิเศษ กดที่นี่

เงื่อนไขพิเศษ กดที่นี่

 

   ขอให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ     ต่อการดำเนินการรับสมัครนักเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  ประเมินกดที่นี่ 
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ประเภททั่วไป  (แก้ไขและเพิ่มเติม)   
  ม.1     ประเภททั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ) กดที่นี่
  ม.4    ประเภททั่วไป กดที่นี่

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ ประเภททั่วไป   
  ม.1    ประเภทในเขตพื้นที่บริการ กดที่นี่
  ม.1    ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ กดที่นี่
  ม.4   ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป กดที่นี่
  ม.4   ประเภทศักยภาพ ม.3 โรงเรียนเดิม กดที่นี่

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ     ปีการศึกษา 2566   
   ม.1   
 กดที่นี่         ม.4     กดที่นี่   

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ   
  ปีการศึกษา 2566   
   ม.1     กดที่นี่           ม.4     กดที่นี่

   ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566   
   ประเภทสอบคัดเลือก สมัคร 11 - 15 มี.ค.
   ประเภทความสามารถพิเศษ สมัคร 11 - 12 มี.ค.
   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ สมัคร 11 - 15 มี.ค.
   อ่านรายละเอียดประกาศทั้งหมด     กดที่นี่   

   สมัครที่ www.mvskschool.net      กดที่นี่   

   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ   
   ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการสมัครและแบบยื่นคำร้องประเภทเงื่อนไขพิเศษ   
   กดที่นี่   

   รอบศักยภาพ ม.3     ปิดรับแล้ว   
เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เท่านั้น 
   แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทศักยภาพ ปีการศึกษา 2566  
  อ่านที่นี่  
   ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทศักยภาพ (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566    อ่านที่นี่  

   รอบห้องเรียนพิเศษ      ปิดรับแล้ว   

  ประกาศ เรียกนักเรียนที่ผ่านการเข้าเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประเภทสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 รายงานตัว  

    ม.1    
 
  SMA  อ่านที่นี่   
 
  EGL  อ่านที่นี่   
    ม.4    
 
  กลุ่มวิทยาศาสตร์  อ่านที่นี่   
 
  EGL Update 12 มี.ค.66  อ่านที่นี่   
    LP Update 12 มี.ค.66  อ่านที่นี่   

   ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการเรียกอันดับสำรองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   
   อ่านที่นี่   

   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
    ม.1    
    SMA  อ่านที่นี่   
    EGL  อ่านที่นี่   
    MP  อ่านที่นี่   
    ม.4    
    SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP  อ่านที่นี่   
    EGL  อ่านที่นี่   
    MP  อ่านที่นี่   
    LP  อ่านที่นี่   

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบคัดเลือก      เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
    ม.1    
   SMA  อ่านที่นี่   
   EGL  อ่านที่นี่   
   MP  อ่านที่นี่   
   ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม  อ่านที่นี่    

    ม.4    
   SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP  อ่านที่นี่   
   EGL  อ่านที่นี่   
   MP  อ่านที่นี่   
   LP  อ่านที่นี่   
   ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม  อ่านที่นี่    


   ประกาศรับนักเรียน     เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
    ม.1    
   SMA  อ่านที่นี่   
   EGL  อ่านที่นี่   
   MP  อ่านที่นี่   
    ม.4    
   SMTE, SMA, SMA-PM และ CAP  อ่านที่นี่   
   EGL  อ่านที่นี่   
   MP  อ่านที่นี่   
   LP  อ่านที่นี่   

    ทำความรู้จักกับ 7 ห้องเรียนพิเศษ   อ่านที่นี่    
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้