รายละเอียดประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
รายละเอียดวิธีการสมัครสอบ
โปรดอ่านประกาศรับสมัคร / วิธีการสมัครให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัครสอบ

นักเรียนสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครสอบ / สถานที่สอบ / ห้องสอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์ใบสมัครได้ที่นี่

(ประกาศห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบในวันที่ 14 มกราคม 2556)

กรอกรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ


(ประกาศผลสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556)

สรุปข้อมูลผู้เข้าสอบ

กรอกรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

 

คำถาม / ปัญหาที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา
ขณะสั่งพิมพ์ไม่ปรากฎเลขประจำตัวสอบ/ชื่อนักเรียน/โรงเรียน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้โปรแกรม Internet Explorer ในการสมัคร
2. ทดลองเปลี่ยนเครื่องที่ใช้ในการสมัคร
3. ติดตั้งโปรแกรม ActiveX เวอร์ชั่น 9.5 ขึ้นไปแล้วจากนั้น สมัครสอบใหม่
(ท่านสามารถสมัครได้หลายครั้ง แต่จะยึดถือใบสมัครที่ใช้ในการจ่ายเงินในการเข้าสอบ)