กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ

  สถิติผู้เยี่ยมชม
  ประชาสัมพันธ์


  การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษ 2557

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดแข่งขันทักษะภายในขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ติดต่อสมัครได้ที่ห้อง 745
  ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2557

  ค่ายฝึกอบรมจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดค่ายฝึกอบรมจรวดขวดน้ำ ขึ้นในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 นี้

  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 7 - 25 ต.ค. 56

  ค่ายฝึกอบรม
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์
  ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 25 ต.ค. 56
  ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  ข่าวที่มีทั้งหมดคือ 3 ข่าว