กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ

  สถิติผู้เยี่ยมชม
  ประชาสัมพันธ์


  adminเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ มหาวชิราวุธ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

  เชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ มหาวชิราวุธ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

  สมัครได้ทาง http://www.mvsk.ac.th/science/MVwarterRocket
  หรือ ทาง e-mail: krusoponm@gmail.com


  สมัครได้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

  กำหนดการแข่งขันในวันที่ 30 มถุนายน 2559
  ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

  โสภณ  หมื่นพล  ผู้ประสานงาน 084-0681771

  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 2 - 20 ต.ค. 58

  ค่ายฝึกอบรม
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 
  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 20 ต.ค. 58

  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน 8
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา

  สมัครสอบโอลิมปิก(สอวน.) ปี 2558 ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2558

  สมัครสอบโอลิมปิก(สอวน.) ปี 2558 ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2558
  ได้ทาง http://www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp/
  แล้วปริ้นท์ใบสมัครมาส่งที่ห้อง 735 พร้อมค่าสมัคร 100 บาท

  เชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล และแม่นยำ

       ด้วยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ มหาวชิราวุธ ครั้งที่ ๑ ทั้งในประเภทยิงไกลและแม่นยำ  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สนามจรวดขวดน้ำโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


  สมัครได้ถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

  download ใบสมัคร

  การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษ 2557

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดแข่งขันทักษะภายในขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ติดต่อสมัครได้ที่ห้อง 745
  ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2557

  ค่ายฝึกอบรมจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดค่ายฝึกอบรมจรวดขวดน้ำ ขึ้นในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 นี้

  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 7 - 25 ต.ค. 56

  ค่ายฝึกอบรม
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์
  ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 25 ต.ค. 56
  ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  ข่าวที่มีทั้งหมดคือ 7 ข่าว