กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ

  สถิติผู้เยี่ยมชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์


  รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ 2560 19 มิ.ย.-19 ก.ค.60


    การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ 2560 ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.-19 ก.ค.60

    เข้าสมัครได้ทาง 
  http://www.sci.psu.ac.th/OlympicCamp60/

    ปริ้นท์ใบสมัครมาส่งที่ ห้อง 735 พร้อมค่าสมัคร 100 บาท

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูสุขใจ  สิงสาโร

  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 2 - 20 ต.ค. 59

  การรับสมัครนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ 2559

  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp60
  1.  ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์การรับสมัครนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp60
  2.  เลือกเมนูการสมัคร และ ดำเนินการสมัครในเขตจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
  3.  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ พิมพ์ใบสมัครจากระบบ และ นำส่วนที่ 2 และ 3 ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 100.- บาท ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษา (ส่วนที่ 1 ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
  4.  ขอให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายของแต่ละโรงเรียน ส่งสรุปผู้สมัครจากโรงเรียนของท่าน พร้อมแนบใบสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งโรงเรียนเครือข่ายประจำจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ขอให้ผู้สมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิ์สมัครสอบหรือไม่ หากพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่คืนค่าสมัครสอบ


  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 2 - 20 ต.ค. 58

  ค่ายฝึกอบรม
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 
  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 20 ต.ค. 58

  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน 8
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา

  สมัครสอบโอลิมปิก(สอวน.) ปี 2558 ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2558

  สมัครสอบโอลิมปิก(สอวน.) ปี 2558 ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2558
  ได้ทาง http://www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp/
  แล้วปริ้นท์ใบสมัครมาส่งที่ห้อง 735 พร้อมค่าสมัคร 100 บาท

  เชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล และแม่นยำ

       ด้วยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ มหาวชิราวุธ ครั้งที่ ๑ ทั้งในประเภทยิงไกลและแม่นยำ  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สนามจรวดขวดน้ำโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


  สมัครได้ถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

  download ใบสมัคร

  การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษ 2557

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดแข่งขันทักษะภายในขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
  นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ติดต่อสมัครได้ที่ห้อง 745
  ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2557

  ค่ายฝึกอบรมจรวดขวดน้ำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดค่ายฝึกอบรมจรวดขวดน้ำ ขึ้นในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 นี้

  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 7 - 25 ต.ค. 56

  ค่ายฝึกอบรม
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์
  ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 25 ต.ค. 56
  ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  ข่าวที่มีทั้งหมดคือ 10 ข่าว