กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ

  สถิติผู้เยี่ยมชม
  ประชาสัมพันธ์


  ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 7 - 25 ต.ค. 56

  ค่ายฝึกอบรม
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์
  ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 25 ต.ค. 56
  ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  ข่าวที่มีทั้งหมดคือ 1 ข่าว