กลับหน้าหลัก
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลด

และขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งตัวจริงและสำรอง ยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกข้อมูลลงในใบแจ้งความจำนง
ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาฟิสิกส์ > ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
และนำส่งโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาฟิสิกส์)
ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 หากพ้นกำหนดทางศูนย์ฯ ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์


..........................................................................................................................................................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณครูกชกร โยธาทิพย์ (ผู้ประสานงานศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา)
หมายเลขโทรศัพท์ 082-4324739