กลับหน้าหลัก
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 25 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด
..........................................................................................................................................................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณครูกชกร โยธาทิพย์ (ผู้ประสานงานศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา)
หมายเลขโทรศัพท์ 082-4324739