ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 
 


ประกาศ

........................................................................................................................................................
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนชยายผล สอวน.
สาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา > อ่านต่อ
.........................................................................................................................................................
การเตรียมตัวเข้าค่ายฝึกอบรม > อ่านต่อ

.........................................................................................................................................................
แผนที่โรงเรียน > อ่านต่อ

หมายเหตุ มีข้อสอบถาม ติดต่อคุณครูกชกร โยธาทิพย์ 082 432 4739 คุณครูผู้ประสานงาน
รายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน 8

 
กลับด้านบน