ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
25 - 29 เมษายน 2559
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ SMA และ EGL
ม.1 อ่านรายละเอียดที่นี่ ม.4 อ่านรายละเอียดที่นี่
.........................................................................................................
และขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนมาพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง) ในทุกวัน เวลา 07.50 น. เพื่อทำพิธีการหน้าเสาธง
2. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน จากโรงเรียนเดิม หรือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ ก็ได้
3. ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่ายที่โรงอาหาร
.........................................................................................................


   
   
 
 
   
     
   
           
เปิดตำนานมหาวชิราวุธ
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เจ้าฟ้าองค์อุปถัมภ์โรงเรียน
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
นักเรียนเก่าดีเด่น
ค่ายปฐมนิเทศ
กีฬาสีร่มเมาเกมส์
กิจกรรมไหว้ครู
รายงานประจำปี
ฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ห้องเรียนพิเศษ SMA
ห้องเรียนพิเศษ EGL
หอสมุดติณสูลานนท
ASEAN Study Centre
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คณะกรรมการนักเรียน
ลูกเสือกองเกียรติยศ
นศท.ปจร.
ชมรมดนตรีไทย
ชมรมศิลปะและต้นคิด
ชมรมศิลปการแสดง
วงโยธวาทิต
เครือข่าย Beach for life
 
   
 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
สพม.16  l  สพฐ.  l  กระทรวงศึกษาธิการ