โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL

ติดต่อ
โรงเรียน Tel : 074-311006  Fax : 074-326107
โครงการ SMA Tel : 074-315582
โครงการ EGL Tel : 074-311006 ต่อ 403
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน > click

Email
ส่งเอกสารทางราชการ mvskschool@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ artmorvor@yahoo.com

Free counters
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click

Social
   
Copyright (C) 2016 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.