การกำหนดการให้คะแนน (KPA)
 
ประกาศคะแนน
 
การส่งสมุด
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต
แบบฝึกทักษะออนไลน์ ม.2
อัตราส่วนและร้อยละ
การแก้สมการ
การวัดพื้นที่
การคำนวณพื้นที่
ร้อยละ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
แบบฝึกหัด 1_5
กำหนดการสอบแก้ตัวคณิตพื้นฐาน
แบบฝึกหัด 6_8
แบบฝึกหัด 9_11
ม.4/3 สอบวันพุธ ที่ 16 กค.
แบบฝึกหัดที่ 12_13
ม.4/4 สอบวันพุธ ที่ 16 กค.
 
ม.4/11 สอบวันพฤหัส ที่ 17 กค.
 .. กิจกรรมไหว้ครู 57
วันศุกร์ ที่ 18 กค. แข่งกีฬาสี
 
ข้อมูลประจำชั้น
 
 
   

ครูจักรินทร์ ทะสะระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
E-mail : ......