การกำหนดค่าการให้คะแนน
คณิตศาสตร์พื้นฐานม.4 เทอม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐานม.4 เทอม 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.4 เทอม 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.4 เทอม 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
การดำเนินการของฟังก์ชัน
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ
ตัวผกผันของฟังก์ชัน
เทคนิคการเขียนกราฟ  
ความหมายของฟังก์ชัน
แจ้งบางคนทราบ  
ประกาศคะแนน
ผลการส่งสมุด
ม.๔/๓
แบบฝึกทักษะออนไลน์ ม.2
อัตราส่วนและร้อยละ
การแก้สมการ
การวัดพื้นที่
การคำนวณพื้นที่
ร้อยละ
คณิตศาสตร์พื้นฐานม.4
เรื่องเซต
 
 
คลิบวีดิโอการสอนม.4
ตรรกศาสตร์
ระบบจำนวนจริง
เรื่องเซต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่สอบแกตัวกลางภาค รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน
อังคารที่ 25 ก.พ. นี้
 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 
รายละเอียดการเก็บคะแนนคณิศาสตร์พื้นฐาน ... อ่านต่อ
รายละเอียดการเก็บคะแนนคณิศาสตร์เพิ่มเติม ... อ่านต่อ
 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   
   
       
       
    เทอดทูนพระคุณพ่อ  
     
       
       
       
       
       
       
       
  
คุณครูจักรินทร์ ทะสะระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา