ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

Last updated: 2022-01-01  |  4100 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

  ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ่านที่นี่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อ่านที่นี่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อ่านที่นี่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 อ่านที่นี่