ขยายเวลารับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน - พัสดุ

Last updated: 2021-02-23  |  69 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขยายเวลารับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน - พัสดุ

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน - พัสดุ   
อ่านรายละเอียดที่นี่