เปิดชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai next วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2564

Last updated: 2021-02-22  |  140 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai next วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2564

  เปิดชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai next
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 กดเข้าแอป Krungthai next กดเมนู จ่ายบิล

ขั้นที่ 2 พิมพ์รหัส 82137 ในช่องค้นหา


ขั้นที่ 3 กรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบ ระบุจำนวนเงิน และกดถัดไป กรณีจะจ่ายหลายภาคเรียนขอให้ชำระแยกเป็นภาคเรียน เช่น จ่าย 2 ภาคเรียน ให้ชำระเงินภาคเรียนแรกเสร็จสิ้นก่อน แล้วเข้าระบบใหม่เพื่อชำระของภาคเรียนที่ 2 

 

ขั้นที่ 4 ยืนยันการโอน
เสร็จสิ้นการโอน ระบบจะแจ้งข้อมูลมาทางโรงเรียนโดยอัตโนมัติ นักเรียนไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินใดๆ

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2667093