ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ณ หอประชุมเปรม 100 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last updated: 2021-02-09  |  66 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ณ หอประชุมเปรม 100 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ณ หอประชุมเปรม 100 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
อ่านประกาศที่นี่