ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และยามรักษาความปลอดภัย

Last updated: 2021-02-09  |  73 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และยามรักษาความปลอดภัย